12172017Κυρ
ΕνημέρωσηΠεμ, 09 Νοε 2017 11am

Ανεπαισθήτως

Φύλλο 107 - Δεκέμβριος 2011

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ Ι :Στο εσωτερικό της βυζαντινής αυτοκρατορίας ο κυριότερος στόχος του Βασιλείου Β’ ήταν η μεγάλοι γαιοκτήμονες της Μικράς Ασίας καί οι παντοδύναμοι αριστοκράτες.

Γι' αυτό εξέδωσε μία σειρά από διατάγματα μέ τά οποία επιχειρούσε νά πλήξει αυτά τά αρπακτικά. Έτσι, το 996, με ένα διάταγμα του τό Αλληλέγγυον, απαιτούσε την επιστροφή των εδαφών που είχαν αφαιρεθεί, με διάφορες μεθόδους, από το 922 και μετά, στους προηγούμενους κατόχους τους, που συνήθως ήταν μικροϊδιοκτήτες. Επαναφέροντας σέ ισχύ ένα παλιό νόμο του Νικηφόρου Α΄, καθόριζε πώς η πληρωμή του φόρου Αλληλέγγυον, θά γινόταν από τόν πλησιέστερο πλούσιο κάτοχο γης, όταν κάποιος μικροϊδιοκτήτης αδυνατούσε νά τόν πληρώσει. Έτσι, πολλοί μεγαλογαιοκτήμονες βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς γη, η οποία κατέσχετο ή διαμοιραζόταν σέ ακτήμονες γεωργούς. Τό αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο γέμισε από τίς πωλήσεις της κατασχόμενης γης καί από τούς φόρους καί οι φτωχοί καλλιεργητές ανακουφίστηκαν.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΙΙ: Το αλληλέγγυο εμπόριο είναι η απευθείας διάθεση τροφίμων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, καταργώντας τα δίκτυα των μεσαζόντων. Η διακίνηση των προϊόντων δε γίνεται με στόχο το κέρδος, αλλά με στόχο την επαφή του καταναλωτή με τον παραγωγό και την καλλιέργεια μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Το αλληλέγγυο εμπόριο είναι μια πρόταση αυτοοργάνωσης των διατροφικών μας αναγκών, και όχι μόνο, ενάντια στους κανόνες που επιβάλει η αγορά στην παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση, γιατί η κρίση που όλοι βιώνουμε, αν και δεν έχει άμεση σχέση με την παραγωγή των αγροτικών αγαθών , επηρεάζει αρνητικά τις τιμές τους, επιβαρύνοντας για μια ακόμα φορά τους τελικούς καταναλωτές και εξαθλιώνοντας τους παραγωγούς. Η παραγωγή καθώς και η διανομή των προϊόντων έχει αποδειχθεί ότι στηρίζεται σε ένα σύστημα μεσαζόντων, οι οποίοι κερδοσκοπούν βασιζόμενοι στην αποξένωση του παραγωγού από τον καταναλωτή. (http://www.votanikoskipos.blogspot.com/)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΙΙΙ: Επόμεινα δα και δε μου δίνει μια ο Θεός να με ξεκαρολίσει… Ίντα ‘πες; Μοναχή; Ε, όϊ κι αμοναχή!!! Τόσα σπίθια ‘ναι γύρου γύρου… Κι αμέ! Ούλοι ‘χουνε και καταγίνουνται, τζούμπερα, γης, μα σα μπέσει ο ήλιος αναμαζώνουνται, μεταπιάνουνε κι απόεις μονομεριούμε και κάνομε ό,τι ‘χει ο καθείς.  Εγώ τωνε θιάζω  καούδια και τα τρώνε με το γάλα ντωνε κι απόεις τωνε μπαλώνω  ρούχα γή κάθομαι με τα μικιά και τωνε φέρνω αθιβολές απ’ οντεν ήμουνε κι εγώ μικιο, είχε μου η μάνα μου κάτι πλεξούδες μα ίντα πλεξούδες!!!

 

Θερμότατες ευχές για αλληλέγγυες μέρες

Βούλα Καντεράκη