Εστιάζοντας...

Περιφέρεια Κρήτης και Δράσεις τουριστικής προβολής

mixelogianis
unnamed
unnamed1

 

Γράφει ο Δημήτρης Μιχελογιάννης*

    Ο τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα μία εξαιρετικά πολύτιμη οικονομική δραστηριότητα στην Κρήτη τόσο από άποψη μεγεθών όσο από άποψη δυναμικής. Πέρα από την άμεση συμβολή του στην ανάπτυξη του νησιού με όρους πραγματικής οικονομίας, δηλαδή δημιουργίας θέσεων εργασίας και παραγωγής ευημερίας, προσφέρει κάτι εξίσου σημαντικό:

 Διαχέει τα παραγόμενα εισοδήματα σε πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου συνόλου κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί την επίτευξη στόχων που εξυπηρετούν άμεσα και τις ανάγκες του συνόλου των κατοίκων του νησιού, δηλαδή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, την δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την διασύνδεσή του εν τέλει με τους άλλους πυλώνες της κρητικής οικονομίας.

    Εύλογα συνεπώς η Περιφέρεια Κρήτης, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την προβολή του νησιού και την ανάπτυξη του σε όλους τους τομείς, ήδη από την αρχή της πρόσφατης ύπαρξης της (από το 2011) εστίασε στην υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων προβολής της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού. Ο στόχος ήταν εξαρχής διττός: Η αποτελεσματικότερη προβολή της Κρήτης μέσα από τη συνέχεια των δράσεων που ήδη υλοποιούνταν από τις 4 Νομαρχίες μέχρι το 2011 αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων-προϋποθέσεων ώστε η προβολή αυτή να ενσωματώσει στοιχεία καινοτομίας, να είναι συνολική, συστηματική και να έχει την απαραίτητη διάρκεια στο μέλλον.

    Στο πλαίσιο του βασικού μέχρι σήμερα πυλώνα ενεργειών που είχαν σχηματοποιηθεί από τα τμήματα τουρισμού και τις αντίστοιχες επιτροπές τουριστικής προβολής των 4 Νομαρχιών τις οποίες συνεχίζει σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιείται κάθε χρόνο ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποίο περιλαμβάνει: Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις (11 για το 2014, και συγκεκριμένα σε: Ουτρέχτη, Βιέννη, Βρυξέλλες, Τελ-Αβίβ, Στοκχόλμη, Χέρνιγκ, Βερολίνο, Μόσχα, Κίεβο, Πόζναν και Λονδίνο), Δημιουργία Υλικού Προβολής, Φιλοξενίες και Δημόσιες Σχέσεις με Τουριστικούς Φορείς (δημοσιογράφους, tour operators), Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό, Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις δράσεις αυτές χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κρήτης.

    Ταυτόχρονα όμως και πέρα από τους προϋφιστάμενους τρόπους προβολής η Περιφέρεια Κρήτης υλοποίησε τα τρία προηγούμενα χρόνια άλλες ξεχωριστές δράσεις οι οποίες διακρίθηκαν για την καινοτομία τους και την αποτελεσματικότητά τους. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα εξαιρετικά επιτυχημένα βίντεο που παρήγαγε η δημιουργική ομάδα του Θοδωρή Παπαδουλάκη, το νέο και ήδη βραβευμένο portal τουριστικής προβολής της Κρήτης www.incrediblecrete.gr, (το οποίο επίσης δημιούργησε κρητική εταιρεία), καθώς και η δυναμική προώθηση των νέων αυτών εργαλείων μέσω του Travel Channel και των social media.

    Το επόμενο και σημαντικότερο βήμα για την ολοκληρωμένη προβολή της Κρήτης έχει ήδη μπει στην φάση υλοποίησής του, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ) και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: Εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής της Τουριστικής Προβολής της Κρήτης- Πρόγραμμα Δράσεων «Τουριστικό Marketing Κρήτης 2012-2015». Το σύνολο των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

    Η εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη μελέτη του εξωτερικού τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία επίσης υλοποιήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ, προέβλεψε, λοιπόν, ένα σύνολο δράσεων οι οποίες πλέον αρχίζουν και υλοποιούνται μέσα από διεθνείς ανοικτούς διαγωνισμούς. Το πρώτο πακέτο δράσεων έχει ήδη ανατεθεί στην ανάδοχο εταιρεία και περιλαμβάνει την ανάπτυξη περιεχομένου και εφαρμογών επικοινωνίας στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, δηλαδή: την Δημιουργία του Σήματος-Λογότυπου, το Σχεδιασμό και Δημιουργία Νέου Καινοτόμου Εξαιρετικής Ποιότητας Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνίας για τους 12 θεματικούς άξονες που έχουν επιλεγεί, τον Σχεδιασμό και Παραγωγή Διαφημιστικού Υλικού και Εφαρμογών Επικοινωνίας, καθώς και την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι εμπλεκόμενοι με την επικοινωνία και το μάρκετινγκ της Κρήτης. Το σύνολο των παραπάνω δράσεων θα έχει υλοποιηθεί και παραδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014.

    Στο άμεσο μέλλον έχει ήδη προγραμματιστεί να ανατεθεί , μέσα πάλι από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, η υλοποίηση του επόμενου και τελευταίου πακέτου δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας που θα ενταχθούν στο παραπάνω πλαίσιο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη και συντονισμένη εκστρατεία marketing με επίκεντρο τους 12 θεματικούς άξονες που έχουν επιλεγεί (Κρητική διατροφή, φύση – περιηγήσεις, πολιτισμός – ιστορία, ορθοδοξία – προσκυνηματικοί τόποι, κρητικές παραδόσεις, τέχνες και τρόπος ζωής, δραστηριότητες – περιπέτεια, τουρισμός 5 αστέρων, ήλιος – θάλασσα – ξεκούραση, βουνό, οικογένεια, θεραπεία και τουρισμός, εργασία και τουρισμός). Για πρώτη φορά θα υπάρξουν μετρήσεις τόσο σε ένα πρώτο στάδιο ώστε να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή των ενεργειών προώθησης που θα επιλεγούν όσο και κατά τη διάρκεια και στο τέλος της τουριστικής καμπάνιας ώστε να αποτυπωθεί η εμβέλεια του brand της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού. Το σύνολο των δράσεων αυτών θα τρέχει μέχρι και το τέλος του 2015 ενώ ιδιαίτερη έμφαση, πέρα από την αυτοτελή και δυναμική παρουσία της Κρήτης στις μεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και την απευθείας διασύνδεση με τους διαμορφωτές της τουριστικής αγοράς, θα δοθεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στο διαδίκτυο τόσο μέσα από τα social media όσο και μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη του portal της Κρήτης.

    Στο τέλος της υλοποίησης των δράσεων που περιγράφηκαν αμέσως παραπάνω, η Περιφέρεια Κρήτης θα έχει τη δυνατότητα να εντάξει στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (2014-2020) την συνέχεια και τον περαιτέρω εμπλουτισμό των δράσεων αυτών.

    Παράλληλα με όλες τις παραπάνω ενέργειες η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία στην ουσία λειτουργούν υποστηρικτικά στην προβολή της Κρήτης ή και συντελούν πρωτογενώς στην διαφοροποίηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Verotour- Ενετικές Διαδρομές: Ενίσχυση ενός κοινού ευρωπαϊκού πολυπολιτισμικού βιωματικού τουρισμού» το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει και να εφαρμόσει μια διακρατική θεματική πολιτιστική διαδρομή ακολουθώντας το πολύπλοκο σύστημα των θαλάσσιων οδών, οικισμών, αμυντικών οχυρών και πολιτιστικής κληρονομιάς που άφησαν οι Ενετοί από το 1300 και για σχεδόν πέντε αιώνες. Ενδεικτικά στο πρόγραμμα αυτό μαζί με την Κρήτη συμμετέχουν επίσης η Περιφέρεια του Βένετο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Βενετίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.

    Η σταδιακή ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης με ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό, πέρα από απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκλειδώσουν ακόμα περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι για την προβολή της Κρήτης, αποτελεί και υλοποίηση της υποχρέωσης της Περιφέρειας Κρήτης απέναντι τόσο στους τουριστικούς φορείς του νησιού όσο και στο σύνολο των πολιτών της να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τρόπο διαφανή, καινοτόμο και αποτελεσματικό.

 

*Ο Δημήτρης Μιχελογιάννης είναι Δικηγόρος Χανίων και Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης. Εχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο στη Νομική Αθηνών και στο Δίκαιο Περιβάλλοντος στη Σορβόννη - Παρίσι