Εστιάζοντας...

Ανάπτυξη τοπικών δράσεων στην Δυτική Κρήτη

grafima

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης με εξειδικευμένη διεύθυνση «Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» υποστηρίζει εδώ και δυόμιση περίπου δεκαετίες  πολλές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με κύριο βάρος στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ειδικότερα με την μορφή τοπικών πρωτοβουλιών «από κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» τύπου Leader . Τα τελευταία χρόνια βασικός στόχος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων εκτός των ανωτέρω είναι η υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης , όπως είναι οι πρωτοβουλίες ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ . Το παρόν είναι αρχή μίας σειρά άρθρων-παρεμβάσεων με στόχο να  γνωρίσουμε τόσο τα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται στον  νομό Χανίων αλλά και να συζητηθούν θέματα όπως η ανάπτυξης της κοινωνικής  οικονομίας και της επιχειρηματικότητας γενικότερα , θέματα δικτυώσεων και συνεργασιών, για μεθόδους που προωθούν την απασχόληση (πχ συμβουλευτική ) κ.λ.π   

Λευτέρης Κοπάσης, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΚ

 

 

Η φιλοσοφία της ανάπτυξης τοπικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη μεθοδολογία υλοποίησης και  εταίροι

Γράφει ο Στράτος Μηλιδάκης

Σε μία χώρα με τρέχον επίπεδο ανεργίας που ανέρχεται στο  επίπεδο 26% δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού είναι βέβαια επιβεβλημένες. Σε κάθε βέβαια περίπτωση προκύπτουν ερωτήματα για τις κατάλληλες μεθόδους υλοποίησης. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο υπάρχει πάντα της χρήσης του κατάλληλου εργαλείου.

Δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας που υλοποιούνται από το  υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όπως η «Επιταγή εισόδου για νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» , «Πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης»,  «Επιταγής εισόδου για νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου». «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Παρέμβασης για 8.000 νέους 18 έως 24 ετών», Ειδικά προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας κ.λ.π. είναι δράσεις που σχεδιάζονται κεντρικά και είναι αντιπροσωπευτικές δράσεις της  από «πάνω προς τα κάτω» στρατηγικής . Είναι σαφές ότι τα σχέδια αυτά υλοποιούνται όπως ακριβώς σχεδιάστηκαν , υπάρχει κεντρικός έλεγχος  και άρα μπορούν να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα .

Βεβαίως πολλές φορές οι ομάδες-στόχοι μπορεί να έχουν ανάγκη από κάποιες άλλες προσεγγίσεις που είναι δύσκολο να υλοποιηθούν «εξ’ αποστάσεως».

Το αντίθετο βέβαια αφορά την από «κάτω προς τα πάνω προσέγγιση».  Στην περίπτωση αυτή δράσεις που αφορούν την προώθηση στην απασχόληση» μπορούν να χτιστούν με δυναμικό τρόπο μέσω κατάλληλης επιλογής των εταίρων , των ομάδων στόχου  που θα εμπλακούν ενεργά στις δράσεις  , την προσαρμογή των δράσεων στην ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών και την εκμετάλλευση «δωρεάν» πόρων μέσω της δικτύωσης και την χρήση των «φυσικών» δικτύων επικοινωνίας.

Τέσσερις  τέτοιες πρωτοβουλίες  υλοποιούνται  στον Νομό Χανίων με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2015.  Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι βασισμένες στα προγράμματα του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αυτές είναι οι «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»  (ΤοπΕΚΟ) και «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση  Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤοπΣΑ) και αφορούν όλη την περιοχή του νομού Χανιών. Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στο ότι δύο από αυτά υλοποιούνται εντός του ορίου του Δήμου Χανιων (ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ενώ τα άλλα δύο σε όλους τους άλλους δήμους (ΚΥΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ &  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) . Συντονιστής στις πρωτοβουλίες Κύδων είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ Α.Ε) Ένα σημαντικό βέβαια συστατικό επιτυχίας είναι η εμπλοκή και γενικότερα η συμμετοχή των εταίρων. Οι τέσσερις ανωτέρω πρωτοβουλίες θα πρέπει να σημειωθεί ότι υλοποιούνται από Αναπτυξιακές συμπράξεις και είναι για χρόνια τοπικοί αναπτυξιακοί παράγοντες και όχι σχήματα απλώς για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι εταίροι αυτοί είναι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ.) ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ,ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ,ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ,ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ,ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ,ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε , ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ , ΚΕΚ IDEA , ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ,ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΧΑΝΙΩΝ , ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.  Ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων δράσεων είναι περίπου 2.000.000€ είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Υπουργείο Εργασίας πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώ υπεύθυνη για την Υλοποίηση των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ γίνεται από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Ομάδες Στόχου και Δράσεις  

 

Οι ομάδες στόχου για τα προγράμματα ΤοπΣΑ είναι α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. β)Νέοι επιστήμονες γ)Ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης. Όσον αφορά τα προγράμματα ΤοπΕΚΟ αυτά αφορούν α)Μακροχρόνια άνεργους  άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα β)Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια γ)  Αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας δ)Άτομα με αναπηρία -Παλιννοστούντες / μετανάστες.

 Έχουν γίνει ήδη δύο προκηρύξεις για τα προγράμματα ΤοπΕΚΟ και μια για τα προγράμματα ΤοπΣΑ κι έχουν επιλεγεί ήδη 400 ωφελούμενοι αυτή την στιγμή ενώ δεν υπάρχει ανοιχτή προκήρυξη για να υποβάλει κάποιος πρόταση.

 

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν σε

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, την τοποθέτησή

τους σε θέσεις απασχόλησης ή/και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων

επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης.

 

Αφού έχει μελετηθεί προσεκτικά η δομή της τοπικής οικονομίας και η αγοράς εργασίας, έχει γίνει η προσέγγιση και επιλογή των ωφελούμενων, η προετοιμασία τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης και η υποστήριξή τους για να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου Επιχειρήσεων που έχει συσταθεί ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Όλες οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν για τους ωφελούμενους (π.χ. κατάρτιση, πιστοποίηση προσόντων, συμβουλευτική, κλπ.) θα προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως αυτές θα εκδηλωθούν στο Δίκτυο Επιχειρήσεων (Learning Network) που έχει δημιουργηθεί.

Γλωσσάρι

Συνεταιρισμός

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης(1) του 1995, ο όρος «συνεταιρισμός» σημαίνει «αυτόνομη ένωση προσώπων, τα οποία συνεταιρίζονται εθελο­ντικά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις κοινές τους οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις, μέσω μιας συνιδιόκτη­της και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρη­σης». Αυτός ο ορισμός υιοθετήθηκε και από τη σύσταση 193/2002 παράγραφος 2 της ΔΟΕ.

 

Απαγόρευση διανομής κερδών

Η απαγόρευση διανομής κερδών δηλώνει ότι ένας οργανισμός δεν επιτρέπεται να διανέμει τα καθαρά κέρδη του (εφόσον υπάρχουν), στους ιδιώτες που ασκούν έλεγχο πάνω του, όπως μέλη, στελέχη, διευθυντές. Η απαγό­ρευση διανομής κερδών αποσκοπεί στην  αποτροπή συμπεριφορών που οδηγούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Μπορεί να είναι ολική (πλήρης απαγόρευση διανομής κερδών) ή μερική (ο οργανισμός μπορεί να διανέμει κέρδη σε περιορισμένη έκταση). Σε κάποιες περιπτώσεις, οι απαγορεύσεις διανομής κερ­δών συνοδεύονται από τον περιορισμό του «κλειδώματος» των περιουσιακών στοιχείων.

Τρίτος τομέας

 

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως στην επιστημονική βιβλιογραφία, με στόχο την παράκαμψη των διαφορών μεταξύ των πολλών εθνικών προτύπων. Αναφέρεται σε οργανισμούς εκτός εκείνων του δημοσίου (του Κράτους) και των ιδιωτικών κερδοσκο­πικών οργανισμών (της αγοράς). Ο όρος υπο­γραμμίζει τον ενδιάμεσο χαρακτήρα των εν λόγω οργανισμών.

 

Μη κερδοσκοπικός (non-profit και not-for-profit)

Ο πιο γνωστός ορισμός δίνεται από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Σύμφωνα με αυτόν, ο τομέας περιλαμβάνει οργανισμούς οι οποίοι είναι εθελοντικής βάσης, τυπικοί, αυτο­διοικούμενοι και δεν διανέμουν κέρδη. Ο όρος «non-profit» αναφέρεται στους οργανισμούς που είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με κάποια απαγόρευση της διανομής κερδών. Ο όρος «not-for-profit» είναι πιο γενικός και ανα­φέρεται στον επιδιωκόμενο σκοπό (που διαφέρει από το κέρδος).

Κοινωνική οικονομία

 

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτή η προσέγγιση υπο­δεικνύει ότι ο κύριος σκοπός των οργανισμών που την ασπάζονται είναι να υπηρετούν τα μέλη της κοινότητας και όχι να επιδιώκουν το κέρδος. Επιπλέον, η κοινωνική οικονομία βασίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια δομική διαδικασία ελέγχου του τρόπου επιδίωξης των σκοπών του οργανισμού. Μεταξύ των οργανισμών που ανή­κουν στην κοινωνική οικονομία συγκαταλέγονται οι ενώσεις, οι συνεταιρισμοί, οι αλληλασφαλι­στικοί οργανισμοί και, από πιο πρόσφατα, τα ιδρύματα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

 

Ιστότοποι

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιστότοπος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

http://ec.europa.eu/internal_market/ social_business/index_en.htm   

Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει πληροφορίες για το περιεχόμενο, το πλαίσιο και τη φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και του σχεδίου δράσης, καθώς και για το έργο της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το SBI (GECES).

Κρήτη

Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κρήτης

http://diktyoaskritis.blogspot.gr/